נישקה עיצוב תוית

יקב נישקה

בוטיק יין פרטי בייצור אישי, עיצוב תווית לקראת מכירת יין ביריד יינות שנתי. התווית חיברה בין סיפורו האישי של היינן בעיירה בה גדל ובה הוא מייצר את היין. לקוחות היריד התחברו מאוד לסיפור האישי והתווית זכתה לתשבוחות רבות.