HYDROSONIC-SWIM

בית ספר לשחייה, מאמן ילדים מבוגרים ונוער לתחרויות שחייה בארץ ובעולם, שם לו ולתלמידיו מטרות וחותר להשיגם. הלוגו מייצג את המטרה, את אדוות המים ואת הגישה הייחודית של בית הספר המשלב גלי קול וסאונד בשיטת הלימוד.

דף נחיתה בסגנון מיני סייט (one pager), דרכו לקוחות פונטצייאלים יכולים להתרשם ולהירשם לקבלת פרטים לקראת רישום.

HYDROSONIC-SWIM
HYDROSONIC-SWIM